APKURES UN ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA

Apkures un ūdensapgādes sistēma ir galvenās inženiertehniskās sistēmas, kas nodrošina ilgtermiņa komfortu un ērtības Jūsu mājā. Tāpēc ir svarīgi, ka apkures sistēmu uzstādīšana tiek veikta profesionāli, izmantojot labu aprīkojumu un iespējami kvalitatīvus materiālus.

Apkures sistēmas ir pietiekami sarežģīts inženiertehnisks risinājums, tāpēc to veidojot ir jāizprot apkures sistēmas darbība un sākotnēji jānodrošina sekojošas darbības – janosaka nepieciešamā apkures sistēmas jauda, jāizvēlas kurināmais un attiecīgi pareizā apkures un siltā ūdens sagatavošanas iekārta, apkures siltumnesējs, iekārtas un apkures sistēmas automātizēšanas līmenis, kā arī jāizvērtē degšanai nepieciešamā gaisa sagādes, vēdināšanas un dūmgāzu izvadīšanas iespēja, jānovērtē energoapgādes drošums un daudzi citi jautājumi.

Vispareizāk, ja apkures sistēmas montāža tiek veikta izmantojot apkures sistēmas projekta dokumentāciju.